6 Eylül 2014

Ağızda sindirim

Ağızda sindirim Ağızda büyük parçalar halinde alınan besinler parçalanarak küçük parçalara ayrılır, ezilir ve tükürükle iyice karıştırılarak yutulacak hale getirilir. Çiğneme sırasında üst çene sabit kaldığı halde alt çene yaklaşma ve uzaklaşma, yana, öne ve arkaya gitme hareketleriyle ve dişlerin yardımı ile alınan lokmayı keser, deler, ezer. Bu yolla besin lokması bir milimetrenin onda birine inecek kadar küçülür. Yutulabilen en büyük parça 12 milimetre kadardır. Bir lokmanın yutulacak kıvamı buluncaya kadar yarım dakika çiğnenmesi gerekir.

Çiğneme sırasında azı dişleri bölümünde çeneleri birbirine yaklaştıran kuvvet 20 kilo kadardır. Ağızdaki tükürük bezlerinden salgılanan salyanın sindirimdeki önemi çok büyüktür. Tükürük dilaltı, çene altı, kulak altı olmak üzere üç çift salya bezinden ağza akar. Bu salgı içinde pityalin vardır. Pityalin maddesinin yardımı ile nişastalı maddeler şekere çevrilir. Suda eriyebilen birçok besinler tükürükte erir. Tükürüğün bir başka faydası da çiğnenmiş parçalan birbirine yapıştırarak besinleri yutulacak hale getirmesidir. Bunlardan sonra yutma işlemi başlar. Yutma sırasında ağız ve boğaz kaslarının, yemek borusunun düzenli hareketleri başlar.

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir