10 Eylül 2014

Diş Çürümesinin Nedeni

Yapılan araştırmalar sonucunda çocukların çoğunda diş çürüğüne rastlanmıştır. Dişlerin çürümesine ağızdaki bakteriler neden olur. Bakterilerin yanında diş çürümesine neden olan diğer öğeler, diş aralarında kalan besin artıkları ile duyarlı bir diş yüzeyidir. Dişlerin çürümesine neden olan besinler özellikle karbonhidratlı, diğer bir ifadeyle şekerli yiyeceklerdir. Diş çürümesinin önemli nedenlerinden birisi de sulardaki flüor eksikliğidir. Flüor, diş minesinin direncini artırarak çürümeyi önler. Bu nedenle sularda flüor eksikliği varsa, sağlık kuruluşlarından gerekli yardım alınmalıdır.

Flüor fazlalığı ise dişlerde sararmaya neden olur. Dişlerimizin düzenli olarak fırçalanıp temizlenmesi durumunda diş aralarında kalan besin artıkları bakteriler tarafından parçalanır. Parçalanan besinler, bakteriler ve salgılardan diş plağı denilen birikintiler oluşur. Besin maddelerinin bakteriler tarafından parçalanmasıyla oluşan asitler dişin minesini ve kemiğini oyar. Dişte oluşan bu oyuğa kavite denir. Dişte oluşan bu oyuklar zamanla giderek büyür ve derinleşir. Böylece zamanla dişin sert kısmı olan mine tabakası delindikten sonra daha kolay oyulan yumuşak dokuya ulaşılır. Diş de ki oyulma devam ederek diş özüne ulaşır. Dişteki çürümenin dış özüne ulaşmasıyla diş ağrıları oluşmaya başlar. Diş ağrısının olmadığı durumlar diş sağlığının yerinde olduğunu göstermez. Bakterilerin diş özüne ulaşmasından sonra burada iltihaplanma meydana gelir. Buna apse denir. Çürük, diş özüne ulaştıktan ve özellikle de apse oluştuktan sonra dişinin tedavi edilme şansı artık kalmamıştır. Dişlerin çürümesi hem süt dişlerinde hem de kalıcı dişlerde meydana gelebilir. Dişlerin çürüme nedenlerini kısaca aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 1. Büyüme ve gelişme dönemlerinde kalsiyum fosfor ve flor bakımından yetersiz besinlerin alınması. 2. Şekerli besinlerin aşırı tüketilmesi. 3. Dişlerin fırçalanmaması. 4. Yumuşak besinlerle beslenilmesi. 5. Sık sık gebe kalınması. 6. Erken bebeklik dönemlerinde yüksek ateş oluşması. 7. Yanlış ve hatalı ilaç kullanılması diş çürümesine neden olan etmenlerdir. Ağız açık durumda uyumak dişler için zararlı olabilir. Diş çürüklerinde erken tanı ve tedavi hem sağlık hem sosyol ve ekonomik yönden büyük önem taşır. Diş çürükleri daha ilk aşamada tespit edilip tedavisi yapılırsa diş kurtarılır. İlk aşamada tedavi için yapılan harcamalar daha azdır. Ayrıca sağlık personelinin zaman kaybı da en azdır. Çürüğün ilerleyen aşamasında yapılan harcama ve emek artar. Diş tedavisinde kullanılan araç ve malzemelerin döviz ödenerek ithal edildiği düşünülürse ülkemiz ekonomisi açısından ne derece önemli olduğu daha iyi anlaşılır. Kısaca belirtecek olursak çürüğün erken teşhis edilmesi dişin kurtarılmasının yanında ekonomik yönden de büyük yararlar sağlanır. Diş çürümesinin nedenleri çok çeşitli olabilir. Ancak en önemlisi diş fırçalamamaktır.

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir