16 Eylül 2014

İlk Atak Şizofreni ve Manide Klinik Seyir ve Premorbid Uyum

Bu çalışmada Mayıs 1996 – Nisan 1999 tarihleri arasında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri polikliniğine başvuran DSM IV tanı ölçütlerine göre, şizofreni (ilk atak) tanışı konulmuş 18 hasta, Bipolar bozukluk Manik Atak (ilk atak) tanışı konulmuş 17 hastada l yıllık hastalık seyri, premorbid uyum ve sosyal işlevsellik düzeyleri araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bipolar Bozukluk manik atak tanıtı 17 hastanın hepsi (hastanede kalış süresi max:66gün min: 12 gün), şizofreni tanılı 18 hastanın 15’i yatarak(hastanede kalış süresi max: 74 gün, min: 16 gün), 3 hasta ayaktan takip ve tedavi görmüştür.

Hastalarla ilk karşılaşmada ve l.ay, 3.ay, 6.ay, 9.ay, 12.ayın sonunda klinik görüşmeler yapılmış ve her görüşmede Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği (BPRS), Pozitif Semptomları Değerlendirme Ölçeği (SAPS), Negatif Semptomları Değerlendirme Ölçeği (SANS), Bech-Rafealsen Mani Ölçeği ve Sosyodemografik özellikleri sorgulayan anket formu uygulanmış ve işlevsellik düzeyleri değerlendirilmiştir (DSM IV, V.eksen Global Assessment of Functioning Scale). Ayrıca hastaların ebeveynleri ile görüşülerek Premorbid Uyum Skalası (Premorbid Social Adjustment Scale) uygulanmış, bu skala yardımıyla çocukluk ve adolesan dönemlerindeki sosyal uyum düzeyleri saptanmıştır.
Sonuç: 18 şizofren tanışı konulmuş hastanın 7’si kadın (yaş ortalaması 23,14 yıl, eğitim düzeyi 8,43 yıl), 11’i erkekli (yaş ortalaması 20,91 yıl, eğitim düzeyi 11,64 yıl). Bipolar Bozukluk manik atak tanışı konulmuş 17 hastanın 10’u kadın (yaş ortalaması 23,50 yıl, eğitim düzeyi 10,00 yıl), 7’si erkekli (yaş ortalaması 22,43 yıl, eğitim düzeyi 12,29 yıl)
Şizofren tanısı konulmuş hastaların belirtilerinin başladığı dönemden başvuruya kadar geçen süre (ortalama 4,89 ay), Bipolar Bozukluk manik atak tanışı konulmuş hastalarınkinden uzundu (ortalama 1,27 ay). Her 2 grubun Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği puanları izlem boyunca azalmıştır(p=0,000). Bu azalma bipolar grupta şizofren gruba göre daha fazladır. Bipolar grubun işlevselliği şizofren gruba göre daha yüksekti, ayrıca şizofren grubun çocukluk ve adolesan donemdeki premorbid uyumunun bipolar gruba göre daha kötü olduğu saptanmıştır(p=0,000).
Kaynaklar:
1- Bailer J. et al: (1996) Premorbid Adjustment as Predictor Outcome in Schizophrenia: results of a prospective study Açta Psychiatr Scand (1996) 93: 368-377
2- Cannon M. et al: Premorbid Social Functioning in Schizophrenia and Bipolar Disorder: Similarities and Differences: Am. J. Psychiatry 1997; 154:1544-1550
3- Fenning S. et al: Gender, premorbid characteristics and negative sysmtoms in Schizophrenia: Açta Psychiatry Scand 1995; 92:173-177
Yazıcı F., Kaptanoğlu C., Erol A.,
Osmangazi Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri AD., Eskişehir

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

konya escort antalya escort porno izle porno izle escort türkçe altyazı porno porno seks hikayeleri seks hikayeleri seks hikayeleri seks hikayeleri seks hikayeleri seks hikayeleri
kartal escort alanya Escort maltepe escort porno izle manavgat escort