10 Eylül 2014

Kışın romatizmaya dikkat

Romatizmal hastalıkları olan kişilerin kış aylarında dikkat etmesi gereken unsurları Medicana Çamlıca Hastanesi Fiziktedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Doçent Doktor Nurdan Kotevoğlu’ndan öğrendik. “Romatizmal hastalıklar dediğimiz zaman çok geniş bir hastalık grubundan söz ediyoruz. İltihaplı romatizmal hastalıkların yanı sıra, dejeneratif hastalıklar, iş-meşguliyet ile ilgili hastalıklar veya enfeksiyon hastalıklarının tetiklediği kas iskelet sistemini ilgilendiren tüm ağrılı durumları anlıyoruz.

Kas iskelet sistemi ile ilgili ağrının havanın nemi ile veya ısısı ile değiştiğini çok kez kendi deneyimlerimizden veya çevredeki büyüklerimizin yakınmalarından biliriz. Bu konuda yapılan çalışmalardaki veriler birbiri ile çelişen sonuçlar bildirmekle birlikte; son yıllarda Portekiz’de yapılan bir çalışmada havanın neminin hastaların ağrı algılamasını % 70 oranında etkilediği sonucuna varılmıştır. Soğuk hava, yüksek basınç ve nem romatoid artrit ve osteoartrit hastalarının şikayetlerini artırır. Bu konuda kadınlar erkeklerden daha duyarlıdır. Fibromyalji dediğimiz romatizma türü ise atmosfer basıncından etkilenmemektedir. Bel ağrısı yakınması da soğuk havada artar. Uzun ve güneşsiz günlerde özellikle ultraviyole ışığı ile vitamin D sentezlenemediğinden kemik zayıflıklarının yanı sıra romatoid artrit hastalarında hastalığın seyri de olumsuz etkilenir. Kuzey Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde romatoid artrit hastalarında D vitamini düzeylerinin farklı olduğu, yaz ve kış arasında bu farkın devam ettiği görülmüştür. Güney İtalya‘da kalsiyum, D vitamini ve parathormon düzeyleri kadın ve erkekte, yaz ve kış aylarında ölçülmüş. Her iki cinste de vitamin D düzeyinin yazın daha yüksek kışın da 8 kat kadar daha düşük olduğu görülmüştür. Hipotalamus, hipofiz ve adrenal aksı ve melatonin üzerindeki günlük değişiklikler (gece-gündüz) iltihaplı romatizmal hastaların özellikle sabah saatlerindeki tutukluktan sorumlu bulunmuştur. Kuzey Avrupa ülkelerinde kış aylarında daha az güneş ışığı olması romatoid artrit hastalarında ırksal özelliklerinin yanı sıra şikayetlerinin artmış melatonin salgısı nedeniyle daha şiddetli olmasına yol açar. Kış aylarında üst solunum yolları enfeksiyonları, (tonsillit, farenjit vs. ) daha sıktır. Streptokoklar sık rastlanan etkendir ve hasta bu ajana karşı antistreptokok antikorunu (ASO) üretir. ASO aslında vücudun sterptokok enfeksiyonu ile karşılaştığını gösterir. Kas ve eklem ağrıları olan bir kişide ASO yüksek saptanması romatizmal hastalığı olduğu anlamına gelmez. Akut romatizmal ateş 9-15 yaşları arasında sık olup %0.11 sıklıkla romatizmal kalp kapak hastalığın ayol açar. Bu hastalıkta çok eklem tutulumu sıklığı %33, kalp tutulumu %25, hastalığın tekrarlama olasılığı %8.5 dur. Bu nedenle ilk atağın iyi tedavi edilmesi ve nüks olma olasılığına karşı takibin yapılması uygundur. Çocukluk yaş grubunda iltihaplı romatizmaların kronik ve sık tekrarlayan tipinin kış ve bahar aylarında daha sık olduğu bilinir. Romatoid artritde kuru ve sıcak iyi, nemli soğuk kötüdür. FM hastalarının şikayetlerinin de kışın daha arttığı görülür. Post menapozal osteoporoz hastalarında kışın D vitamini eksikliğine rastlanabilir. Özellikle kalça kırığı geçiren hastalarda bu konuda dikkatli olmak gerekir. Romatizmal hastaların kışın grip aşısı olmalarında sakınca yoktur. Tedavileri ile çelişen bir durum değildir. Anti-TNF kullanan RA hastalarının dahi influenza aşısı olmaları mümkündür.”

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir