31 Ağustos 2014

Kolay Zayıflamak

Tıp Nobeli almak ister misiniz? Ve aynı anda dolar milyarderi olmak?. Zayıflamanın kolay bir yolunu buluverin!

İnsanlığın nefes nefese çözümünü beklediği öyle sağlık sorunları var ki, bunlara çözüm bulanlara Nobel de, servet de garanti. Gelişmiş ülkelerin birinci sağlık problemi sigara; ikincisi şişmanlık. Sigara tiryakiliğine son vermede epey yol alındı. Son yirmi yıl içinde meselâ ABDde 50 milyon kişi sigarayı bıraktı.

Fakat zayıflamada aynı başarı bir türlü sağlanamadı. ABD Millî Sağlık ve Beslenme İncelemesi Taraması a National Health and Nutrition Examination Survey göre 97 milyon Amerikalı obez veya kilolu.

Fazla kiloya genellikle yüksek tansiyon, yüksek kan kolesterolü ve tip 2 diabet eşlik ediyor. ABDde şişmanlık kaynaklı hastalıkların yıllık maliyeti 100 milyar dolara yaklaşmakta.*


Tabiî, problemin büyüklüğüyle orantılı dev bir araştırma faaliyeti var. Her yıl bu konuya milyonlarca dolar araştırma fonu ayrılıyor, bu paralarla çok sayıda araştırma yapılıyor ve “Nasıl zayıflamalı?” sorusuna cevaplar bulunuyor. Beliren ana çözüm: Yaşam tarzı değişikliği. Sonra bu çözümün geniş kitlelere ve tek tek insanlara nasıl uygulanacağının tıbbî protokolleri hazırlanıyor; tıp- psikoloji- beslenme ve egzersiz uzmanlarına duyuruluyor ve uzman kliniklerin uygulamalarına ışık tutuyor.

Tedavi protokolleri hazırlanırken meta- analiz denilen bir yöntem uygulanır. Yapılan araştırmaların kalitesi ve vardıkları sonuçların güvenilirliği uzman heyetlerce sınıflandırılır. Meta-analize, “araştırmaların araştırılması” diyebiliriz.Bu yazıda, dr. pozitifin de büyük çapta faydalandığı bu “araştırmaların araştırılması” prosedürünün nasıl yürüdüğünü özetleyeceğiz. Misal olarak 1998de ABD Millî Sağlık Enstitüleri in hazırlayıp yayınladığı Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults Yetişkinlerde Kiloluluk ve Şişmanlığın Tanımı, Değerlendirilmesi ve Tedavisi raporunu aldık.* 

Raporun giriş bölümünde şu bilgiler var:


“Basılı enformasyonu değerlendirmek ve fazla kilo ve obezitenin tedavisinde doktorlar ve diğer klinik pratisyenler için delile-dayanan klinik kılavuz teşkil edecek en uygun stratejileri ortaya çıkarmak üzere, Millî Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü ün Obezite Eğitim İnsiyatifi, Diabet ve Hazım ve Böbrek Hastalıkları Millî Enstitüsü ile birlikte, Mayıs 1995 tarihinde, Yetişkinlerde Fazla Kilo ve Obezitenin Tanımlanması, Değerlendirilmesi ve Tedavisi uzman panelini topladı. Panel, … Ocak 1980- Eylül 1997 arasında MEDLINEda bulunan bilimsel literatürü belirli bir sistem içinde gözden geçirdi. MEDLINE dünyadaki tıbbî yayınların veri tabanıdır- dr. pozitif.


“Panel, 394 randomize kontrollü çalışmayı Randomized Controlled Trial = RCT inceledi. Randomize: Deneklerin rastgele seçilip gruplandırıldığı araştırmalar. Kontrollü: Denenen metod veya ilaç bir gruba uygulanırken, yaklaşık aynı sayıda insandan kurulan ikinci bir grup, karşılaştırma için tedavi görmeksizin elde bulundurulur. Denenen bir ilaçsa kontrol grubuna sanki o ilaçmış gibi etkisiz bir “plasebo”, meselâ aslında nişastadan yapılmış tabletler verilir. Denekler, gerçek ilacı mı yoksa plaseboyu mu aldıklarını bilmezler- dr. pozitif.“Panelin 24 üyesi, 8 görevli üyesi ve bir metod danışmanı vardı. Panele katılanların uzmanlıkları, birinci basamak, epidemiyoloji, klinik beslenme, egzersiz fizyolojisi, psikoloji, fizyoloji ve solunum yolu hastalıkları idi. Panelin tamamı, dört kere toplandı. Panel başkanı ve dört panel üyesinden oluşan icra komitesi, iki defa ayrıca toplantı yaptı.


“.. Sonunda, 236 RCT makalesi özetlendii. Sonra veriler, her RCT için ayrı delil tablolarına girildi. Bu RCTlerden elde edilen veriler, Kılavuzda yer alan birçok teklif ve tavsiyeye temel oluşturdu. Tedavi protokolleri bu teklif ve tavsiyelere dayanır- dr. pozitif


“Panel, bir makalenin uygunluğu konusunda karar verme kriterleri geliştirdi. İncelemeler, başlangıçtan bitişe en az 4 ay sürmüş olmalıydı. Bunnun tek istisnası, diyet terapisi ve ilaç tedavisiyle ilgili birkaç 3 aylık çalışmaydı. Kiloyu korumaya yönelik çalışmalarda yaklaşık bir yıl veya daha uzun süreli sonuç verileri seçildi. Deneklerin kendi bildirdikleri ağırlıklarının kilo kaybını ölçmede yegâne gösterge olduğu çalışmalar dikkate alınmadı. Çalışmanın boyundan dolayı hâriç tutulan makale olmadı. Panel, delilleri, tedavi etkisinin büyüklüğü ve eşiğinin derinlemesine incelemesi ile tarttı. Her delil ifadesi delilsizler hâriç ve her tavsiye, Adan Dye delil kategorilerine göre sınıflandırıldı. ES-1 tablosu, kaynaklarına göre delil kategorilerinin özetini ve her kategorinin tarifini vermektedir.”

Özetlersek: 17 yıl boyunca binlerce kişide yapılan deney ve gözlemler, yukarıda anlatılan süzgeçten geçirildikten sonra kliniklerde uygulamaya alınıyor.


Şüphesiz, “komşumun teyzesi lahana çorbasıyla iki haftada on beş kilo vermiş” gibi raporlardan biraz daha bilimsel bir yaklaşım bu! Ama, “her şeyi yiyerek ve yorucu egzersizler yapmadan kolay kilo kontrolü”, “iki haftada garantili on beş santim incelme”, “masajla yağlarınızı dağıtıp incecik oluverin” gibi müthiş keşiflerde bulunanlar için Nobel ödülü ve dolar milyarderliği yolları hâlâ açık!

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir