10 Eylül 2014

Rehabilitasyon Hizmetlerinin Önemleri

Bedensel sakatlıklar sonucu iş gücünü kaybeden kişilerin tekrar eski iş güçlerini kazandırmak kendi kendine yeterli duruma getirmeye yönelik hizmetler rehabilitasyon hizmetleridir. Rehabilitasyon hizmetleri sonucu sakat kalarak eski iş gücünü kaybeden kişilerin tekrar topluma kazandırılması bu kişilerde meydana gelecek birçok kişisel sorunları ortadan kaldırır. Buraya kadar açıklamaya çalıştığımız sağlık hizmetleri bir bütün olarak sunulmalıdır. Sağlık hizmetleri ancak bir bütün olarak sunulduğunda etkili olur. 1978 yılında yayınlanan Alma-Ata bildirgesinde ülkemiz ve diğer ülkeler tarafından sıralamış öncelikle sağlık sorunları Temel Sağlık Hizmetleri olarak sıralanmıştır.

Temel sağlık hizmetleri olarak tanımlanan yaklaşımı aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. * Sağlık hizmetleri toplumun bütün bireylerine eşit olarak götürülmelidir. * Sağlık sorunlarını çözme ve kontrol alına alma yolları konusunda hal eğitilmelidir. * Kişi, çevresiyle bir bütün olarak ele alınıp çevre tüm özellikleriyle sağlığa uygun hale getirilmelidir. * Uygun bir beslenmenin sağlanması gerekir. * Bireyler hasta olmanın dışında sağlıklı olduğundan da sağlık hizmetlerinden yararlanmalıdır. * Yeterince temiz içme suyu sağlanmalıdır. * Toplumda en çok görülen en çok sakat bırakan ve en çok öldüren hastalıklara öncelik verilmelidir. * Çocuk sağlığı ana sağlığı ve aile planlaması hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. * Bağışıklama uygulanmalıdır. * Her ülke kendine uygun şartlarda bir sağlık sistemi geliştirmelidir. * Sağlık hizmeti bir ekip hizmeti olarak sunulmalıdır. * Gerekli ilaçlar karşılanmalıdır. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bireylerden meydana gelir.Sağlıklı bir kişi iş hayatında daha verimli olduğundan üretimin artması sağlanır. Bu nedenle sağlıklı toplumların kalkınması daha kolaydır. Sağlıklı insan gücü toplumların en önemli zenginliklerinden biridir. Sağlıklı insan gücü bir toplumun geleceğidir. Öğrenciler, okuldaki sağlıkla ilgili eğitici çalışmalara katılarak aktif görev almalıdırlar. Sağlıklı insanların daha başarılı olduğu öğrenciler tarafından bilinmeli ve buna uygun çalışmalar yapılmalıdırlar. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu Mustafa Kemal ATATÜRK Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur ifadesiyle dile getirmiştir. Yine sağlıkla ilgili konularda hekimlere güvenmeli ve onların bütün amaçlarının insanları sağlığına kavuşturmak olduğunu unutmamalıyız. Bu amaçla Atatürk’ün Beni Türk hekimlerine emanet ediniz sözü oldukça önemlidir. Rehabilite çalışmaları ülkemizde gelişiyor. Bu hizmetlerin son aşamaya gelmesi çok ama çok önemli olacaktır.

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir