10 Eylül 2014

Ruh Sağlığının Derecesi

Eski çağlarda ruh hastaları toplumun dışına itilmekteydi. Hatta özellikle batı toplumlarında ruh hastaları, içlerine kötü ruhlar girdiği gerekçesiyle cezalandırılmışlardır. İçinde bulunduğumuz yüzyılın başında ruh sağlığı sorunlarının oluşumu, belirtileri daha iyi yorumlanmaya başlamıştır. Ruh hastalarının tedavi edilmesi için çeşitli ilaçlar bulunmuştur. Ruh hastalarında bu ilaçların kullanılmasıyla başarılı sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Başlangıçta uzun süreli olarak akıl hastanelerine kapatılan hatalar daha sonra kısa sürelerde tedavi edilerek topluma kazandırılmaya yönelik uygulamalar yapılmıştır.

Yakın zamana kadar deli olarak kabul edilen ruh hastaları için artık deli ifadesi kullanılmamaktadır. Günümüzde ruh hastaları modern yöntemlerle tedavi edilmekte ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. Ruhsal yönden sağlığını bedensel, ruhsal ve sosyal bakımlardan tam bir iyilik hali içerisinde olması gerektiğini belirtmiştik. Sağlık kavramı içerisinde en kolay tanımlana ve anlaşılabileni, bedensel sağlık kavramıdır. Oysa, sosyal ve ruhsal sağlığın tanımlanmasıyla ilgili çeşitli zorluklar vardır. Ruh sağlığını, kişinin kendisiyle ve çevresiyle uyum içinde olması, aynı zamanda çevresiyle barışık olması şeklinde tanımlayabiliriz. Kişilerin çevresiyle uyumlu olma için ruhsal açıdan sağlıklı olması gerekir. Kişiler ruhsal açıdan sağlıklı olması için bazı özellikleri taşımalıdır. Bunlardan önemli olanlardan bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. * Kişi çevresiyle uyumlu ilişkiler içinde olmalıdır. * Kişi kendisine güvenmelidir. * Kişide korku, kuşku, üzüntü, endişe gibi saplantılar olmamalıdır. * Bulunduğu arkadaş çevresinde uyumlu, tutarlı ve güven verici olmalıdır. Çevresindeki kişilerle sevgi saygı ve hoşgörüye dayalı ilişkiler kurmalıdır. * Kişinin hayatında karşılaştığı çeşitli sorunlar olabilir. Bu sorunlar karşısında bocalamamalıdır. Sorunlarını çözmek için çeşitli yollar aramalı ve gerçekçi çözüm yolları aramalıdır. Kesinlikle ümitsizliğe düşmemelidir. * Kişinin kendi mesleği dışında eğlendirici, dinlendirici çeşitli hobileri olmalıdır. Ruh sağlığı ile ilgili kavramlardan en önemli olan bazıları ruh bilim ( psikoloji ) ve ruh hekimliği ( psikiyatri ) dir. Ruh bilim ( psikoloji ), ruh sağlığının genel ilkelerini ve özelliklerini deneysel çalışmalar yoluyla inceler. Ruh biliminin inceleme alanında sağlıklı insan ele alınır. Ruh hekimliği ( psikiyatri ) ise tıpta bir uzmanlık alanıdır. Bu hekimlik dalı ruh sağlığını bedensel ve sosyal yönleriyle ele alır. Kişinin ruhsal hastalıklardan korunmasını, ruhsal sorunların teşhis ve tedavisini konu edinir. Psikiyatrinin görevi ise ruhsal yönden tedavi edilen hastaların tekrar topluma kazandırılmasını sağlar. Psikolojik hareketler son derece karmaşık noktalardır. Dünyanın en zor dönemlerinden biri bu ruhsal dönemlerden geçen insanlarınkidir.

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir