10 Eylül 2014

Sağlık Hizmetlerinin Aşamaları

Sağlık hizmetleri üç ana grupta toplanır. Bunlar ; – Koruyucu Sağlık hizmetleri – Tedavi hizmetleri – Rehabilitasyon hizmetleridir. Koruyucu Sağlık Hizmetleri Koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanması kişiye ve çevreye yönelik olmalıdır. Kişiye yönelik olan koruyucu sağlık hizmetleri ; – Hastalıkların erken tanı ve tedavisi – Kişisel sağlık düzeyini yükseltme ( Kişisel hijyeni sağlama ) – Yeterli ve dengeli beslenme – Aile planlaması – Bağışıklama – Sağlık Eğitimi – İlaçlar koruma gibi uygulamalardan meydana gelir. Kişiye yönelik olan sağlık hizmetlerin yürütülmesi ve sağlık personeli tarafından yapılır. Çevreye yönelik olan koruyucu sağlık hizmetleri çevrede sağlığı olumsuz etkileyecek etmenleri zararsız hala getirmeyi yada yok etmeyi amaçlayan uygulamaları kapsar.

Çevreye Yönelik olan koruyucu sağlık hizmetleri veteriner, kimya ve çevre mühendisleri gibi meslek grubunda bulunanların yardımlarıyla yapılır. Koruyucu sağlık hizmetleri, birincil koruma, ikincil koruma v e üçüncül koruma olmak üzere üç ana basamakta gerçekleştirilir. Birincil korumada, kişinin hastalıklara yakalanması önlenmeye çalışılır. Bu amaçla yapılan aşılama, aile planlaması, genetik danışma ve sağlık eğitimi hizmetleri gibi uygulama birincil korumayı kapsar. Kısaca belirtecek olursak birincil koruma, hastalıklardan korunmayı amaçlayan uygulamalardır. İkincil koruma hizmetleri, birincil koruma hizmetlerinin etkisiz kalması durumlarında uygulanır. ikincil koruma, hastalık belirtileri meydana gelmeden veya belirtilerin yeni meydana geldiği durumlarda teşhis ve tedavisinin yapılması uygulamalarının tamamını kapsar. Üçüncül korumada, alınan bütün önlemlere rağmen hastalığa yakalanan kişilerde hastalığın olumsuz sonuçları en aza indirilmeye çalışılır. Hastalık sonrasında oluşabilecek sakatlık ve işlev kayıplarının en aza indirilmesi için alınacak önlemler de üçüncül koruma uygulamaları arasındadır. Sağlık hizmetleri birçok alan bölünür. Ama rehabilitasyonaşaması bunlardan en önemli bölümdür.

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir