10 Eylül 2014

Tüp Bebek

Tüp bebek, klasik yöntemler ile gebe kalamayan kadınlarda uygulanan bir tedavi şeklidir. Bu uygulamada , erkek (sperm) ve kadın (yumurta) üreme hücrelerinin laboratuvar koşullarında birleştirilmesi sonucunda oluşan embriyoların, rahim içine ince bir kateterle yerleştirilmesi sağlanır. Çiftin her ikisine ait üreme hücreleri elde edildiğinde, bu hücrelerin invitro yani vücut dışı koşullarda döllenme işlemi gerçekleştirilir. IVF için toplanan yumurtalar özel olarak geliştirilmiş kültür ortamına alınır.Daha önce alınmış meni örneğinden hesaplama sonucu miktarı belirlenen spermler aynı kültür ortamına konur.Ve spermlerin yumurtaları kendiliğinden döllemesi beklenir.

Mikroenjeksiyon işleminde ise spermin kendiliğinden yumurtayı döllemesi beklenmez, sperm yumurta içine bizzat tarafımızdan enjekte edilerek döllenme sağlanır. Tüp bebek, önce tüplerinde kalıcı hasar bulunan kadınlarda uygulanmaya başlanmıştır. Kısa bir süre sonra endometriosiz, nedeni açıklanamayan ve erkeğe bağlı kısırlık vakalarında da uygulanmaya başlandı ve başarılı sonuçlar elde edildi.Uygulamadaki tedavi basamakları: o Değerlendirme o Hormonların baskılanması o Yumurta geliştirilmesi o Yumurtaların Toplama İşlemi ( Oosit pick-up, OPU) o Döllenme İşlemi ( Fertilizasyon) o Embriyo Transferi –Değerlendirme1. Amaç, çiftin hangi tedavi yöntemine uygun olduğuna karar vermektir.Görüşme sırasında çiftin her biriyle ayrıntılı olarak görüşülür ve anamnezleri alınır. Varsa önceden yapılmış olan tetkikleri değerlendirilir ve gereksiz yere tekrarlanmaz. Yoksa veya eksikse bunlar tamamlanır. 2. Erkeğin değerlendirilmesinin temelini semen analizi oluşturur. 3. Kadının jinekolojik muayene ve ultrason incelemesi yapıldıktan sonra , smear testi veya gerekiyorsa diğer bakteriolojik incelemeler için numune alınır. 4. Adetin üçüncü günü yapılan hormon tetkikleri ile, yumurtalıkların ilaçlara verecekleri cevap önceden anlaşılmaya çalışılır. 5. Daha önce çekilmemiş veya mevcut olan yetersiz ise rahim filmi çekilmelidir. 6. Ve yine her iki eş için bazı serolojik testler istenir. ( HbsAg , Anti-HCV, Anti-HIV ve bayana ayrıca kızamıkçık ve toksoplazma testleri) ** Hormonların baskılanmasıYumurta gelişiminin dışarıdan verilen ilaçlarla kontrol edilmesi için hazırlık döneminde yaklaşık iki hafta süre ile baskılayıcı hormonlar kullanılmaktadır.Bu hormon ilaçları cilt altı iğne veya burun spreyi şeklinde olabilir. Baskılayıcı tedaviyi takiben kan tahlilleri ve ultrasonografi incelemesi yapılır. Ve problem yoksa yumurta gelişimini uyaracak olan hormon ilaçlarina başlanır. Baskılama değişik protokollere göre yapılabilir. Uzun Protokol: En çok tercih edilen protokoldür.GnRHa uygulamasına bir önceki adetin 21.günü başlanır.Takip eden adet kanamasının 3.gününde baskılanma oluşmuş ise yumurta gelişimini uyaran ilaçlara geçilir.Çatlatma iğnesi yapılana kadar analog FSH veya HMG ile birlikte kullanılır. Kısa Protokol: GnRHa uygulamasına adet kanamasının ilk günü başlanır.Adetin 3.günü HMG yada FSH eklenerek çatlatma iğnesinin yapılacağı güne kadar beraber devam edilir. Ultrakısa Protokol :Adet kanmasının ilk günü analoğa başlanır ve üç gün verildikten sonra kesilir.Tedaviye yumurta gelişimini uyaran ilaçlarla devam edilir

Please follow and like us:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir